Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Εγκατάσταση Κλιματισμού

Εγκατάσταση κλιματισμού. Σε χώρους όπως οι κατοικίες τοποθετείται ημικεντρικό σύστημα κλιματισμού κυρίως για να αποφύγουμε τα πολλά εξωτερικά κουτιά που θα μας έδιναν τα split unit αλλά και για να μπορούμε να δίνουμε ενιαία θερμοκρασία στο κτίριο. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τα fan–coil που είναι οι εσωτερικές μονάδες παροχής κρύου αέρα που τροφοδοτούνται με κρύο νερό, οι σωληνώσεις διανομής από μαύρη σιδηροσωλήνα (σημαντική η μόνωσή τους), η εξωτερική μηχανή (αντλία θερμότητας ή ψύκτης) παραγωγής του κρύου νερού. Στους χώρους όπου υπάρχει η πιθανότητα συγκέντρωσης ατόμων πέραν των κατοίκων των επιβάλλεται η ανανέωση του αέρα που υπάρχει στο χώρο γιατί μετά από κάποιο διάστημα λειτουργίας των fan–coil θα δημιουργηθεί αποπνικτική ατμόσφαιρα από οσμές, καπνό (αν καπνίζουν), την οσμή του ιδρώτα κ.λ.π. και αυτό θα γίνει με ανεμιστήρες και αεραγωγούς περιορισμένης κλίμακας. Ο τρόπος λειτουργίας εξαρτάται από τις συνθήκες διαβίωσης, τη θερμομόνωση και τις δυνατότητες απόδοσης των μηχανημάτων.